Nagrody i Wyróżnienia

Honorowy Ambasador SM

wrzesień 2008

W dniu 28 września 2008 roku w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie, odbyło się uroczyste zakończenie SyMfonii Serc – ogólnopolskiej akcji, mającej na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy osób cierpiących na stwardnienie rozsiane. Organizatorzy, czyli Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z panią przewodniczącą Izabelą Czarnecką na czele, podczas tego wieczoru postanowili wyróżnić osoby, które w szczególny sposób wspierają chorych na SM.

Tytułem Honorowy Ambasador SM wyróżniona może być osoba publiczna, która ma zasługi w podnoszeniu świadomości związanej ze stwardnieniem rozsianym i upowszechnianiu wiedzy o chorobie. Komitet Nominacyjny odznaczył osoby ze świata sportu, mediów, polityki i sztuki. Wśród nich, obok Hanny Gronkiewicz – Waltz, Wojciecha Krukowskiego, czy Marcina Libickiego, znalazł się nasz dyrektor Jan Łosakiewicz wraz z „Warszawianką”.
Honorowy Ambasador SM to dla nas ważne wyróżnienie, które zobowiązuje do pracy nad kolejnymi akcjami “Podaj Serce”, aby jeszcze szersza publiczność mogła poznać problemy chorych i dowiedzieć się jak im pomóc.

Medal Pro Masovia

czerwiec 2007


Podczas uroczystych obchodów Jubileusz 35 – lecia swojej działalności, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował Zespół za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego medalem pamiątkowym PRO MASOVIA.


Medal Pamiątkowy Pro Masovia jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, instytucjom państwowym które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

http://mazovia.pl/?a=news&id=3805

Podziękowania Ministerstwa Edukacji Narodowej

październik 2005

Nagroda im. Oskara Kolberga

2002


Nagroda im. Oskara Kolberga honoruje dorobek artystyczny i wybitne osiągnięcia twórców ludowych, naukowców, badaczy i popularyzatorów oraz osób, instytucji i organizacji wspierających kulturę ludową na całym obszarze Polski. Wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

Jest to najwyższe wyróżnienie w świecie folkloru i sztuki ludowej w Polsce obejmujące kilka kategorii. Nagrody honorowe przyznawane są “szczególnie zasłużonym w dziedzinie opieki i upowszechniania kultury ludowej”.

Medal Senatu RP

Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF

maj 2000

Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF na I Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych im. Michała Kosińskiego w Stalowej Woli

 

czerwiec 2006

Grand Prix Polskiej Sekcji CIOFF na VI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Folklorystycznych im. Michała Kosińskiego w Puławach