Kontakt

Zespół Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Warszawskiego
“Warszawianka”

Adres do korespondencji:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa 64

Siedziba zespołu:
ul. Banacha 2b
Warszawa

tel/fax:+48 (22) 55 40 718

e-mail:
warszawianka@uw.edu.pl