Galeria grupy dziecięcej

2012 r. – Park Szczęśliwicki (fot. Mateusz Gbiorczyk)

2004-2008 r. – Zdjęcia z sesji i koncertów (fot. Waldemar Wróbel, Norbert Późniewski)